Projekty indywidualne na bazie skrzynki Z3

Rozdzielnice i zestawy na bazie skrzynek Z1, Z2, Z3, Z4 przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do użytku wewnętrznego lub na zewnątrz pomieszczeń . Na bazie tych skrzynek wykonujemy rozdzielnice sterujące wyposażane w  przełączniki, wyłączniki, lampki sygnalizacyjne, różnego rodzaju urządzenia sterujące itp. oraz  zestawy zasilające wyposażone w gniazda wtyczkowe 3-fazowe  i 1-fazowe oraz w okienka inspekcyjne do montażu zabezpieczeń. Zestawy mogą być stałe lub przenośne

Rozdzielnice i Zestawy są w pełni okablowane z zaciskami N i PE

Opis

In Stopień ochrony
max 250A obudowy P67