Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe ze złączem kablowym (SBKI-3 i SWKI-3)

Skrzynki zabezpieczeniowe przeznaczone są do zabezpieczenia obwodów instalacji elektrycznych 3-fazowych w przyłączach jako skrzynki złączowe głównej tam, gdzie budynek zasilany jest przewodem samonośnym typu AsXS(n). Skrzynki SWKI i SBKI posiadają skrzynkę wejściową z zaciskami 25mm2. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60439-3.

Opis

Numer wyrobu In Stopień ochrony Wyposażenie a b c
9543-100 25 A IP43 gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 połączone fabryczni 165 330 110
9632-100 25 A IP43 listwa TH 35 – 6 modułów 17,5 dławnice: 1 x B25 – 165 330 110

Legenda

  • a – wymiary gabarytowe [mm]
  • b – wymiary gabarytowe [mm]
  • c – wymiary gabarytowe [mm]