Skrzynki izolacyjne zabezpieczeniowe Z1 ze złączem kablowym (SBKI-3 i SWKI-3)

Skrzynki zabezpieczeniowe przeznaczone są do zabezpieczenia obwodów instalacji elektrycznych 3-fazowych w przyłączach jako skrzynki złączowe głównej tam, gdzie budynek zasilany jest przewodem samonośnym typu AsXS(n). Skrzynki SWKI i SBKI posiadają skrzynkę wejściową z zaciskami 25mm2. Wyroby spełniają wymagania PN-EN60439-3.

Opis

Numer wyrobu In Stopień ochrony Wyposażenie a b c
9544-100 25 A IP43 gniazda bezpiecznikowe 3 x E27 połączone fabryczni 165 330 140
9653-100 40 A IP43 listwa TH 35 – 7 modułów 17,5 dławnice: 1 x B25 – 165 330 140

Legenda

  • a – wymiary gabarytowe [mm]
  • b – wymiary gabarytowe [mm]
  • c – wymiary gabarytowe [mm]