Uchwyt przelotowy 4×16-120 mm2

Osprzęt (uchwyty krańcowe, uchwyty przelotowe ,zaciski przebijające) do budowy linii napowietrznych niskiego napięcia przewodami izolowanymi typu AsXS(n). Wyroby spełniają wymagania PN-EN61284.

Opis

Numer wyrobu Przekrój poprzeczny przewodu AsXSn Minimalne obciążenie niszczące Dopuszczalne obciążenie Współczynnik bezpieczeństwa Kąt załomu linii
074 4 x (16 – 120) mm2 1600 daN 650 daN 2,5 150